Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος χρήσης της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος χρήσης της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Καβάλας

ανακοινώνετε ότι

τα   πρατήρια υγρών καυσίμων και πρατήρια υγραερίου που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερικής Ενότητας Καβάλας , σύμφωνα με την αριθ.Δ2/Α/Φ.5/οικ2490/ΦΕΚ 218/Β/18- 02-2005 ΚΥΑ  πρέπει μέχρι της 31-12-2014 να καταβάλλουν   στην Α, Β Δ.Ο.Υ Καβάλας   στον ΚΑΕ 3421 ετήσιο ανταποδοτικό τέλος χρήσης της άδειας λειτουργίας πρατηρίου , που ανέρχεται στο πόσο των 40 ευρώ . Το διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ θα προσκομισθεί στο γραφείο 496 .

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του παραπάνω τέλους   επιφέρει επιβολή προστίμου  ίσο με το   διπλάσιο του .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2510 – 2 91 4 9 6.