Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Ανακοίνωση για το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος χρήσης της άδειας λειτουργίας πρατηρίου

Ανακοίνωση για το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος χρήσης της άδειας λειτουργίας πρατηρίου

Εκτύπωση
Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, ανακοινώνεται ότι τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τα πρατήρια υγραερίου που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερικής Ενότητας Καβάλας, σύμφωνα με την αριθ.Δ2/Α/Φ.5/οικ2490/ΦΕΚ 218/Β/18- 02-2005 ΚΥΑ,  πρέπει μέχρι της 31-12-2016 να καταβάλλουν στην Α, Β Δ.Ο.Υ Καβάλας στον ΚΑΕ 3421 ετήσιο ανταποδοτικό τέλος χρήσης της άδειας λειτουργίας πρατηρίου, που ανέρχεται στο πόσο των 40 ευρώ. Το διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ θα προσκομισθεί στο γραφείο 496. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του παραπάνω τέλους επιφέρει επιβολή προστίμου ίσο με το διπλάσιο του. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2513 – 503496.