Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στην Π. Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στην Π. Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας (άρθρο 106 του Ν. 4070/12) για απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ή για μετατροπή υφισταμένων αδειών Ε.Δ.Χ. σε άλλο τύπο, να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00.

Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των σχετικών αιτήσεων...

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ