Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας

Προϊστάμενος Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας

Τηλέφωνο: 2513-503492, 2513-503614
Fax: 2513-503614