Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τηλέφωνα | Τεχνικό Τμήμα

Τεχνικό Τμήμα

Τηλέφωνο: 2513-503496, 2513-503499