Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τηλέφωνα | Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Τηλέφωνο: 2513-503491, 2513-503493