Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος ΚΤΕΟ

Προϊστάμενος Τμήματος ΚΤΕΟ

Τηλέφωνο: 2513-510404
Fax: 2510-326678