Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τηλέφωνα | Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Τηλέφωνο: 2513-503494