Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τηλέφωνα | Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

Τηλέφωνο: 2513-503490, 2513-503497