Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τηλέφωνα | Τμήμα ΚΤΕΟ - Γραμματειακή Υποστήριξη

Τμήμα ΚΤΕΟ - Γραμματειακή Υποστήριξη

Τηλέφωνο: 2513-510400