Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τηλέφωνα | Τμήμα ΚΤΕΟ

Τμήμα ΚΤΕΟ

Τηλέφωνο: 2513-510401, 2513-510402, 2513-510407