Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών | Τηλέφωνα | Αρχείο Υπηρεσίας

Αρχείο Υπηρεσίας

Τηλέφωνο: 2513-503489