Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ | Τηλέφωνα | Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ

Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ

Τηλέφωνο: 2513-503256
Fax: 2513-503256