Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος

Προϊστάμενος Τμήματος

Τηλέφωνο: 2513-503452
Fax: 2513-503451