Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας | Τηλέφωνα | Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις Συνεργείων αυτοκινήτων, πρατηρίων υγρών καυσίμων και καταγγελίες

Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις Συνεργείων αυτοκινήτων, πρατηρίων υγρών καυσίμων και καταγγελίες

Τηλέφωνο: 2513-503451