Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας | Τηλέφωνα | Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις έργων Υδροοικονομίας, Γνωμοδωτήσεις, Περιβαλλοντικοί έλεγχοι

Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις έργων Υδροοικονομίας, Γνωμοδωτήσεις, Περιβαλλοντικοί έλεγχοι

Τηλέφωνο: 2513-503452