Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας | Τηλέφωνα | Γραμματειακή Υποστήριξη

Γραμματειακή Υποστήριξη

Τηλέφωνο: 2513-503451