Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Πληροφορικής | Οικονομικές προσφορές | Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας δύο (2) τυμπάνων για τους εκτυπωτές OKI B431 για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας

Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας δύο (2) τυμπάνων για τους εκτυπωτές OKI B431 για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών, προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες της.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ