Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Πληροφορικής | Οικονομικές προσφορές | Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας

Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας

Εκτύπωση

Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Καβάλας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών, προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες και αφορούν :

1) Την αγορά τυμπάνου προς αντικατάσταση στο κάτωθι φωτοτυπικό μηχάνημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικ/κου Π.Ε. Καβάλας.

 

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ