Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Πληροφορικής | Οικονομικές προσφορές | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκτύπωση

Θέμα : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Το τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Καβάλας προσκαλεί ενδιαφερομένους για την προμήθεια των κάτωθι υλικών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Π.Ε. Καβάλας.περισσότερα