Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Πληροφορικής | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος

Προϊστάμενος Τμήματος

Τηλέφωνο: 2513-503332, 2513-503333

Πληροφορίες: Γραφείο 332