Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Πολιτικής Προστασίας | ‘’Έκτακτα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών (Θάσος)

‘’Έκτακτα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών (Θάσος)

Εκτύπωση
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (δυνατοί άνεμοι – υψηλές
θερμοκρασίες, κ.λ.π) και του δείκτη επικινδυνότητας 4, ισχύουν από 29-08-2014
τα παρακάτω μέτρα στις ζώνες ευθύνης του Δασαρχείου ΘΑΣΟΥ...  Περισσότερα: