Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Πολιτικής Προστασίας | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος

Προϊστάμενος Τμήματος

Τηλέφωνο: 2513-503257
Fax: 2510-228822