Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Τεχνικών Έργων | Ενημερωτικό σημείωμα από την κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό λιμάνι Καβάλας

Ενημερωτικό σημείωμα από την κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό λιμάνι Καβάλας

Εκτύπωση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Περιγραφή συνολικής παρέμβασης

Από την σύμβαση κατασκευής του έργου προβλέπεται:

  1. Τοποθέτηση πλωτών κυματοθραυστών βαρέως τύπου μήκους 120μ. στην εξωτερική λιμενολεκάνη (περιοχή Α) και 80μ. στην εσωτερική λιμενολεκάνη (περιοχή Β) στο κεντρικό Λιμάνι Καβάλας.
  2. Τοποθέτηση πλωτών προβλητών....

Για το ενημερωτικό σημείωμα πατήστε εδώ.