Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Τεχνικών Έργων | Τηλέφωνα | Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Τηλέφωνο: 2513-503310, 2513-503313, 2513-503314, 2513-503315, 2513-503317, 2513-503320, 2513-503336