Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τηλεφωνικό Κέντρο | Τηλέφωνα | Τηλεφωνικό Κέντρο

Τηλεφωνικό Κέντρο

Τηλέφωνο: 2513-503271

Πληροφορίες: Ισόγειο