Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Ανακοίνωση για το διατροφικό επίδομα χρονικής περιόδου Ιούλιος – Αύγουστος 2018

Ανακοίνωση για το διατροφικό επίδομα χρονικής περιόδου Ιούλιος – Αύγουστος 2018

Εκτύπωση

Από την Π.Α.Μ.Θ/Π.Ε. Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι, οι καταστάσεις πληρωμών του διατροφικού επιδόματος για Νεφροπαθείς και Μεταμοσχευμένους, για την χρονική περίοδο Ιουλίου – Αύγουστου 2018 , έχουν διαβιβαστεί στον φορέα πληρωμής.

Εντός των επομένων ημερών, οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται από τον τραπεζικό τους λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην Υπηρεσία μας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία αφορά το διατροφικό επίδομα μπορείτε καθημερινά, να επικοινωνείτε με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, κατά τις ώρες 07:30 – 15:30, στο τηλ. 2513503362.