Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Σύλλογοι - Κάρτες μετακίνησης ΑΜΕΑ

Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Σύλλογοι - Κάρτες μετακίνησης ΑΜΕΑ

Τηλέφωνο: 2513503357