Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τηλέφωνα | Περιβαλλοντική Υγιεινή

Περιβαλλοντική Υγιεινή

Τηλέφωνο: 2513503358