Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τηλέφωνα | Δημόσια Υγιεινή - Εμβόλια ανασφάλιστων - Μεταδοτικά νοσήματα - Ταξιδιωτική ιατρική

Δημόσια Υγιεινή - Εμβόλια ανασφάλιστων - Μεταδοτικά νοσήματα - Ταξιδιωτική ιατρική

Τηλέφωνο: 2513503364
Fax: 2513503382