Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τηλέφωνα | Επαγγέλματα Υγείας - Κλινικές - Φαρμακεία - Ειδικευόμενοι

Επαγγέλματα Υγείας - Κλινικές - Φαρμακεία - Ειδικευόμενοι

Τηλέφωνο: 2513503361
Fax: 2513503633