Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Τηλέφωνα | Υγειονομικός έλεγχος καταστημάτων - Ανθυγιεινές εστίες

Υγειονομικός έλεγχος καταστημάτων - Ανθυγιεινές εστίες

Τηλέφωνο: 2513503359, 2513503360
Fax: 2513503381