Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού

Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού

Τηλέφωνο: 2513-503222
Fax: 2510-221365