Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Καβάλας

Προϊστάμενος Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Καβάλας

Τηλέφωνο: 2513-503243