Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Τηλέφωνα | Σφραγίδα της Χάγης - Διεκπαιρέωση εγγράφων ελέγχου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σφραγίδα της Χάγης - Διεκπαιρέωση εγγράφων ελέγχου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τηλέφωνο: 2513-503243