Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Τηλέφωνα | Πρωτόκολλο - Έρευνα Αρχειοθέτησης

Πρωτόκολλο - Έρευνα Αρχειοθέτησης

Τηλέφωνο: 2513-503244