Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Τηλέφωνα | Έλεγχος αποφάσεων των Δήμων - Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων & ΔΕΥΑ Δήμων - Θέματα προσωπικού των Δήμων - Προσφυγές του Άρθρου 150 του Ν.3463/06 & Ν.3852/10 - Αναφορές πολιτών κατά αποφάσεων Δήμων

Έλεγχος αποφάσεων των Δήμων - Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων & ΔΕΥΑ Δήμων - Θέματα προσωπικού των Δήμων - Προσφυγές του Άρθρου 150 του Ν.3463/06 & Ν.3852/10 - Αναφορές πολιτών κατά αποφάσεων Δήμων

Τηλέφωνο: 2513-503225, 2513-503221, 2513-503223