Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Τηλέφωνα | Προνοιακά, Προσφυγικά & Δημόσια Κτήματα

Προνοιακά, Προσφυγικά & Δημόσια Κτήματα

Τηλέφωνο: 2513-503221