Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Τηλέφωνα | Οικονομικά Θέματα

Οικονομικά Θέματα

Τηλέφωνο: 2513-503226