Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τηλέφωνο: 2513-503529, 2513-503528