Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Πρωτόκολλο - Γραμματεία - Άδειες

Πρωτόκολλο - Γραμματεία - Άδειες

Τηλέφωνο: 2513-503527