Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Γραμματεία ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις - Μετατάξεις - Αναπληρωτές - Προαγωγές εκπαιδευτικών

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ - Αποσπάσεις - Μετατάξεις - Αναπληρωτές - Προαγωγές εκπαιδευτικών

Τηλέφωνο: 2513-503526