Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Μεταθέσεις - Προϋπηρεσίες Β'-Γ'-Δ' Καβάλας - Μητρώο εκπαιδευτικών - Προσωπικό μητρώο - Διαύγεια

Μεταθέσεις - Προϋπηρεσίες Β'-Γ'-Δ' Καβάλας - Μητρώο εκπαιδευτικών - Προσωπικό μητρώο - Διαύγεια

Τηλέφωνο: 2513-503525