Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Συντάξεις - Ιδιωτική εκπαίδευση - Μονιμοποιήσεις - Προϋπηρεσίες Α' Καβάλας

Συντάξεις - Ιδιωτική εκπαίδευση - Μονιμοποιήσεις - Προϋπηρεσίες Α' Καβάλας

Τηλέφωνο: 2513-503524