Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Οικονομικά Θέματα

Οικονομικά Θέματα

Τηλέφωνο: 2513-503545