Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Μηχανοργάνωση - Μισθοδοσία

Μηχανοργάνωση - Μισθοδοσία

Τηλέφωνο: 2513-503562
Fax: 2513-503561