Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή υγείας - Θέματα Π.Ε. και λοιπών καινοτόμων δράσεων

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή υγείας - Θέματα Π.Ε. και λοιπών καινοτόμων δράσεων

Τηλέφωνο: 2513-503523, 2513-503543