Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | ΚΕΣΥΠ

ΚΕΣΥΠ

Τηλέφωνο: 2513-503547, 2513-503563
Fax: 2513-503563