Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Σχολικοί Σύμβουλοι

Σχολικοί Σύμβουλοι

Τηλέφωνο: 2513-503534