Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα δικαστικό

Τμήμα δικαστικό

Τηλέφωνο: 2513-503590, 2513-503591, 2513-503592, 2513-503593
Fax: 2510-231463